Fra 2017 tilbyr vi splitter nye øvingslokaler i Bergen sentrum. I samarbeid med vår partner ØIB (Øvingslokaler i Bergen), har vi skreddersydd rom som er møblert og utstyrt. Vi ønsker å skape en inkubator for bands i Bergen og jobber videre på å skape et miljø rundt kunsteren og musikken. Rommene er utstyrt med MESA BOOGIE amper, PEARL Master trommer og PA med mikrofoner. Rommene er ca 26kvm stor og vil deles av opp til 5 band. De vil være tilgjengelig 51 uker i året, 24/7 for band som ønsker leie.

Adresse: SKUR 14 Holbergskaien 1 5004 Bergen

Om ditt band er interessert i nytt øvings lokal, så ta kontakt under.